A Búra fórumok moderációs szabályzata

Adatvédelmi tájékoztatás: Weboldalunk működéséhez elengedhetetlen a cookie -k használata.
A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra, egy idő után törlődik.
A bura.hu által küldött cookie megléte szükséges ahhoz, hogy a bejelentkezett fellhasználó a kívánt szolgáltatásokat elérje a böngészési folyamat végéig. Weboldalunk Google Analytics rendszerét is használja. A Google által elhelyezett cookie -k tartalmát, a Google adatkezelési irányelvei tartalmazzák. Ismereteink szerint ezek a cookie -k sem tartalmaznak személyes adatokat. Amennyiben nem járul hozzá a cookie -k a használatához, kérjük ne regisztráljon oldalunkon és ne jelentkezzen be rajta!

MODERÁLÁSI ALAPELVEK

I. A BÚRA közösségi oldal

A Búra közösségi oldal a Búra Alapítvány ingyenes szolgáltatása. A közösségi oldal tartalmai moderáltak. A Búra Alapítvény, illetve a közösségi oldal szerkesztői törekszenek arra, hogy a moderációt önigazgató csoportok szintjére helyezzék. Az üzemeltető Búra Alapítvány azonban fenntartja a jogot magának, hogy rendkívül indokolt esetben az önigazgató csoportok döntéseit felülbírálja.

II. A FELHASZNÁLÓK

A Búra fórumai és más tartalmai -- a titkosított csoportok és fórumok kivételével -- nyilvánosak, azokat bárki használhatja. A nem regisztrált felhasználók csak olvashatják a fórumokat, a regisztrált felhasználók nézeteiket, véleményüket, gondolataikat a jelen MODERÁLÁSI ALAPELVEKBEN szabályozott módon tehetik közzé.

Bárki, aki a Búra fórumainak és egyéb felhasználó tartalmat közlő, vagy kommentálását lehetővé tevő, felhasználójaként regisztrálja a magát, egyúttal elfogadja és tudomásul veszi a jelen MODERÁLÁSI ALAPELVEKBEN meghatározott szabályokat, feltételeket is.

A Búra fórumainak szolgáltatásait a felhasználók saját felelősségükre veszik igénybe.

III. AZ ADATVÉDELEM

Az internetes fórumok  jellegükből adódóan névtelenséget biztosítanak felhasználóiknak. Bizonyos megkötésekkel minden felhasználó olyan álnevet („nicket”) választhat magának, amilyet csak akar.

A Búra közösség működtetője – a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint – saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében.

Fontos szempont, hogy amennyiben a felhasználó személyének valóságos („IRL”) azonosítására alkalmas bemutatkozást tesz közzé, azt bárki(k) megismerheti(k), tárolhatja(ák), felhasználhatja(ák). Ez a szerkesztőség felelősségi körén kívül eső dolog, mindössze annyit tehet, hogy az esetleg törölt adatok visszamásolását, az ezekre való hivatkozást szankcionálja.

A hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegû követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat, azonban saját hozzászólásának megváltoztatása, illetve törlése jogában áll, amennyiben a megfelelő felületen moderátori joggal rendelkezik..

A hozzászólások tartalmáért a szerkesztőség semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha az adott hozzászólás saját vagy mások jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, azt indoklás nélkül törölheti.

Különösen indokolt és méltányolható esetben, saját kérésre  „Törölt nick”-ké átírva megsemmisítheti az adott álnevet, valamennyi hozzászólását beolvasztva ezen gyûjtőnév többtízezer hozzászólása közé – ám erről dönteni kizárólag a szerkesztőség és a moderátori kör feladata.

Nyomatékosan kérjük tehát, hogy hozzászólásai megtétele előtt minden felhasználónk alaposan és körültekintően mérlegelje azt, hogy mit, milyen formában tesz közzé! A mérlegelés során mindenképpen érdemes szem előtt tartani, hogy a fórumokat archiválja a Búra és a Google, ezért bárki által, több év elteltével is visszakereshető egy adott nick – akár összes – hozzászólása!

IV. A MODERÁLÁS

A Búra összes fóruma moderált. A moderátorok tevékenységüket a közösség részeként, saját felületeiken, illetve a közösség, ill. a szerkesztőség felkérésére más felületeken is,  társadalmi munkában végzik. Alapvető feladatuk, hogy biztosítsák a normális beszélgetés lehetőségét. A moderálás ebből adódóan szubjektív; egyetlen kontrollja, hogy a különböző véleményû, vérmérsékletû moderátorok látják, figyelik, és alkalmanként felülbírálják egymás tevékenységét, intézkedéseit.

Amennyiben azt szükségesnek vélik, a moderátorok a tartalmi beavatkozásokról a Moderációs topikban tájékoztatják a felhasználókat.

A moderátorok viszonylag kevesen vannak, így egyikük sem láthatja valamennyi fórum minden egyes hozzászólását. Ezért kérjük, hogy ha egy felhasználónk olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint jelen Moderálási Alapelv valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze azt az adott fórum moderátorkörének elektronikus levélben vagy a Moderációs fórumban.

 

Hozzászólások törlése

A moderátorok joga és kötelessége, hogy az itt következő pontok valamelyikét megvalósító hozzászólásokat a fórum adatbázisából törlésre kijelölje.

A felhasználó csak rendkívül indokolt esetben kérheti saját hozzászólásainak törlését, mivel mindenki képes törölni, a szerkesztés gomb használatával, saját hozzászólását és másféle tartalmait.

A felhasználói nevet (nicket) a moderátorok kérésre felfüggeszthetik, inaktiválhatják vagy törölhetik.

Jogsértő hozzászólások

1.1. Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bûncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.

1.2. Nickhamisítás

A nick (álnév) a virtuális személyiség hordozója. A valós személyiségtől eltérően kötelezettségei nem lehetnek, viszont bizonyos korlátozott jogok megilletik, ezért célszerû gondosan eljárni a nick kiválasztásakor.

Nem választható olyan nick, amely a valós életben:

- védett név,

- mai, vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezetett neve.

- más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,

- obszcén vagy trágár kifejezés,

- rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés,

- burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

Amennyiben egy felhasználó – jóhiszemûen – a Fórumban már létező nick egyik variánsát regisztrálja, a moderatúra felkérheti a későbbi felhasználót egy új, alternatív nick választására, és átírhatja arra a kérdéses álnevet. (Szükség esetén az átnevezésig a később regisztrált nick hozzászólási lehetősége korlátozható.)

1.3. Tiltott nicknév vállalása

Nem használható olyan nick sem, amely egyértelmûen köthető egy (ideiglenes vagy végleges) tiltás alatt lévő másik nickhez. Az ilyen tevékenység az adott álnév azonnali, végleges tiltását vonhatja maga után.

1.4. Témarombolás, floodolás és OFFolás

Technikai rombolás: JAVA-alkalmazások, nagyméretû képek (>100kB), nagy terjedelmű szövegek bemásolása, a topicok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások („linkek”), képek, elrontott HTML-kódok, automatikusan induló fájlletöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a topic méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerû használatát.

Tartalmi rombolás: a kulturált, folyamatos társalgást feltûnően, szándékosan akadályozó és zavaró, agresszív vagy témán kívüli („offtopic”) hozzászólások.

Ismétlés („flood”): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több topicban, több alkalommal helyez el.

1.5. Alpári illetve agresszív, fenyegető hangnem

Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegető-e (stb.), a moderátorok feladata eldönteni az adott fórum, illetve a téma jellegének függvényében.

1.6. Azon szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó hozzászólások, amelyek nem a kifejezetten az e célt szolgáló Moderációs fórumban tûnnek fel, törlésre vagy áthelyezésre kerülnek.

1.7. Bárki valós, személyes adatának (név, lakhely, munkahely, beosztás stb. – ún. „IRL adatok”) engedély nélküli közzététele tiltott – és így törlésre kerül –, amennyiben az érintett azokat  nem saját maga hozta nyilvánosságra. Ellenkező esetben is kötelező hivatkozni az illető felhasználó azon hozzászólására, ahol személyes adatait közzétette vagy arra egyértelmûen utaló csatolást (linket) helyezett el.

1.8. A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyûlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató csatolások (linkek) szintén tiltottak.

1.9. Nicket sértő, azt lejárató, illetve olyan, egyértelmûen nick(ek)hez köthető topik, amely alpári címû vagy tartalmú, nem nyitható. Ha egy nick sérelmezi a róla nyitott topicot, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem meríti ki a fent tárgyalt feltételeket.

A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a Moderálási Alapelvekbe ütköző, így törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülnek (különösen, ha a hozzászóló a ‘válasz erre’ funkciót használta azok megtételekor).

Fentiekből következően azokra a hozzászólásokra, melyek valószínûleg sértik a Moderálási Alapelveket, nem célszerû magában az adott topikban reagálni, hiszen ezek a reakciók is törlésre kerülnek. Sokkal hatékonyabb értesíteni az illetékes moderátorokat.

Letiltások

A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók (azaz akik a V.1. pontjai ellen vétenek) jogosultságait korlátozhatják. A tiltás lehet részleges vagy teljes körû, ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy hét, egy hónap, végleges – annak függvényében, hogy az adott nick először szegi meg a Moderálási Alapelvet, vagy visszaesőként.

A tiltási tételek nem kötelezően a fenti sorrendben követik egymást; ha a moderátorok úgy látják jónak, akár azonnal kiszabhatják a legsúlyosabb büntetést is, illetve „átugorhatnak” közbenső tételeket.

Kirívóan durva esetben az adott nick végleges letiltása mellett az összes – addig közzétett – hozzászólásának törlésére is sor kerülhet.

Nickhamisítás, tiltott nicknév vállalása esetén, illetve minden olyan esetben, amikor valaki valamely, a Fórumon már bejegyzett nickre hasonlító, megtévesztésre alkalmas néven jelentkezik be, vagy próbál bejelentkezni, továbbá, ha valaki történelmi személyek, kortárs (magyar, vagy külföldi) közéleti szereplők nevét vagy egyéb (jogokkal védett) neveket, elnevezéseket illetéktelenül használ, a beírások törlése mellett a moderátorok összes egyéb jogosultságát is megvonhatják.

A moderátorok által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az azokból való idézés szintén a jogosultságok megvonásával jár.

 

Megosztás Viberen